Kontaktinformasjon for Foreningen for Omplassering av Dyr i Trondheim

Postadresse:
Foreningen for Omplassering av Dyr i Trondheim
Gregus gate 11 A
7042 Trondheim

For besøksadresse: Kontakt oss på telefon

Telefon: 482 78 055 (Telefonen er betjent på hverdager mellom kl. 19-21)

E-post: katter@fodtrondheim.no

Kontonummer: 0539 20 02482

Share