ID-merking av katt

Et ID-merke bidrar til at det blir lettere å oppspore eieren for de som finner katten din hvis den skulle komme bort fra hjemmet.

Microchip er en databrikke som «skytes» inn under huden i kattens nakke. Den må leses av ved hjelp av spesialutstyr som veterinærer, Falken, Dyrebeskyttelsen, politiet og vår forening har.

Ulempen er at det ikke synes på katten at den er merket på denne måten. Derfor anbefaler Foreningen for Omplassering av Dyr i Trondheim, flere dyrleger og Dyrebeskyttelsen Norge å tatovere bokstavene ID i øret slik at det fremdeles er et ytre tegn på at katten er merket. Det er dyreidentitet som har register over alle chipmerkede katter.  Dyreidentitet

Øretatovering: Tidligere var det vært mest vanlig med øretatovering av tall i øret til katten, men nå brukes kun microchip. Øretatovering er et lite nummer er blir tatovert inn på innsiden av øret til katten.  Dyrebeskyttelsen Norge har oversik over kattene som er øremerket med nummer. Katteregisteret til Dyrebeskyttelsen Norge

Share