Katter som kommer fra oss i F.O.D Trondheim er vaksinert mot kattepest, katteinfluensa og Klamydia (Fel-o- vax IV vet.) Dette er en grunnvaksine som består av to vaksiner med 4- 6 ukers mellomrom. Revaksinasjon gjentas på samme tidspunkt årlig for at katten skal holde seg frisk livet ut.

Du må også være oppmerksom på at katten din må være vaksinert før du kan levere den til et godkjent kattepensjonat.

Alle katter som er ute bør vaksineres. Innekatter kan også bli syke av smitte som dras med inn for eksempel under sko, og bør også vaksineres.

Vaksinering av katter går fort og greit, og medfører lite ubehag for katten.

Share