Foreningen for Omplassering av Dyr i Trondheim

Foreningen ble startet i 1981 uten annet enn vilje og pågangsmot. De første årene omplasserte foreningen rundt 100 katter årlig, et antall som har økt for hvert år.

Noen av kattene som omplasseres er funnet ute uten at eier melder seg, det er katter som har vært hjemløse i flere år eller katter som har blitt overlatt til seg selv av eierne sine.

Hvis det er kapasitet nok til det, omplasseres også andre katter som trenger nye hjem.Gjennom frivillig arbeid og støtte fra medlemmer får kattene mat, pleie og stell på katteherberget Høgheim mens de venter på nye eiere.

Foreningen består i dag av et styre på 7 personer, 20- 30 aktive medlemmer og ca 350 støttemedlemmer. Vi har behov for mange flere.

Litt historie

I 1981 ble Foreningen for Omplassering av Dyr i Trondheim startet uten en krone, uten lokaler, uten erfaring – kort sagt uten annet enn vilje og pågangsmot. De foreningene som var startet tidligere, Skiensforeningen i 1977 og Osloforeningen i 1979, ga oss gode råd og oppmuntring. Etterhvert erfarte vi at katteproblemet som ble avdekket i Trondheim var større enn vi ante da vi startet.

Vinteren 1988 leide vi plass på et primitivt kattepensjonat på Steinaunet. For å skaffe til veie penger for å betale for kattene hadde vi et innlegg i «Ordet Fritt» i Adresseavisen, hvor vi ba folk hjelpe kattene i den sterke kulda som var i Trondheim vinteren 1988. Vi fikk over kr 6 500 av publikum, en sum som overgikk alle våre forventninger. Fra 1989 til 1993 holdt vi til i Moelven-brakker.

Høgheim

I 1993 kjøpte vi småbruket Høgheim på Smistad – fremdeles uten en krone i kassen. Halve kjøpesummen ble skaffet til veie gjennom privat rentefritt lån, og en velvillig selger gikk med på å få den andre halvparten i rater. De første årene måtte vi klare oss uten innlagt vann, men i dag slipper vi heldigvis å bære 10-literspann med vann opp den lange, bratte bakken!

Høgheim, også kalt Vinterkatthjemmet, er i dag et ganske stort katteherberge. Det ligger tilbaketrukket oppe i skogkanten med frisk luft og ro rundt seg. Her oppholder kattene seg mens vi etterlyser eieren og/eller leter etter gode, nye hjem. Det er maksimalt plass til 75-80 katter på Høgheim, men vi prøver å holde oss under det antallet fordi kattene også skal trives, ikke bare eksistere.

Formålet vårt

Foreningen ønsker å ta oss av hjemløse katter, berge dem fra lidelse eller avliving og skaffe dem nye hjem. Når en katt er omplassert i et nytt hjem, holder vi kontakten og bidrar gjerne med råd til den nye familien, slik at mennesker og katt skal finne seg godt til rette med hverandre. Vi forplikter oss også til å ta katten tilbake dersom det skulle oppstår uløselige problemer i forbindelse med omplasseringen.

Share