Foreningen for Omplassering av Dyr i Trondheim ønsker våre medlemmer velkommen til årsmøte. Årsmøtet avholdes 11. mars 2013 kl. 19.00, Strandveien 37, sokkeletasje.

 

 

 

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av møteleder og referent
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Valg

Velkommen!

Share