Send et bidrag etter evne og ønsker, Pengene går uavkortet til kattene og driften av katteherberget Høgheim.
Bankoverføring til vårt kontonummer: 0539 20 02482.

NB: Det er viktig at du merker innbetalingen med «gave» og navn og adresse.

(Hvis du betaler via nettbank, skriver du denne informasjonen i meldingsfeltet.)

Postadressen vår er:

Foreningen for Omplassering av Dyr i Trondheim

Gregus gate 11 a, 7042 Trondheim.

Share